Skip to main content

Pakalpojuma apraksts

Mēs esam Latvijas izglītības iespēju portāls. Mums ir divu veidu klienti – mūsu sadarbības partneri, kuru sniegtos pakalpojumus mēs reklamējam un izvietojam savā mājas lapā, un cilvēki, kas meklē izglītības iespējas gan Latvijā, gan ārpus tās. Piedāvātie pakalpojumi:

Sludinājuma izvietošana

Mēs bez maksas piedāvājam izvietot sludinājumu Latvijas privātskolotājiem. Tas sevī ietver reklāmas profilu mūsu mājas lapā, kas ir izvietots attiecīgā mācību priekšmeta kategorijā. Reklāmas profils sastāv no privātskolotāja vārda, kontaktdetaļām, līdzšinējās darba pieredzes apraksta, piedāvāto pakalpojumu un to izcenojumu apraksta. Paplašinātas sadarbības gadījumā arī no privātskolotāja līdzšinējo klientu atsauksmēm un portreta fotogrāfijas.

Ar savu zināšanu palīdzību mēs veiksim gan dažādas klasiskā, gan digitālā mārketinga aktivitātes, lai privātskolotājiem piesaistītu potenciālos klientus. Tāpat mēs parūpēsimies, lai privātskolotāju profils būtu pēc iespējas pārskatāmāks un efektīvāks – mēs izstrādāsim tā aprakstu, balstoties uz privātskolotāju iesūtītajām atbildēm. Kvalitāte mums ir pati svarīgākā!

Reklāmrakstu izvietošana

Mēs piedāvājam mūsu mājas lapā izvietot arī informāciju par un ap izglītību saistītiem jautājumiem – aktualitātēm, kursiem, literatūru utt. Šī informācija var būt gan reklāmas rakstu, gan baneru, gan arī profilu formā. Šādas informācijas izvietošana mūsu mājas lapā ir bez maksas, tomēr katra situācija tiktu individuāli vērtēta, meklējot veidus un iespējas, kā labums no šādas informācijas izplatīšanas varētu būt izdevīgs abām pusēm.

Informācijas pārskatāmība

Mūsu pats galvenais uzdevums ir apkopot vērtīgu informāciju un attēlot to pārskatāmā, ērti salīdzināmā veidā. Mums ir svarīgi, lai ikkatrs mājas lapas apmeklētājs spētu atrast sev vēlamo informāciju par izglītības iespējām Latvijā. Mēs negarantējam mūsu sadarbības partneru sniegto pakalpojumu kvalitāti, tomēr darām visu, kas ir mūsu spēkos, lai šajā mājas lapā atrastos tikai profesionālu un godprātīgu darba veicēju pakalpojumu apraksti.