Skip to main content

Kā kļūt par privātskolotāju?

Vai Jūs vēlētos kļūt par privātskolotāju, taču nav skaidrs, kā reģistrēt savu darbību, saņemt licences, sertifikātus, nomaksāt nodokļus? Lai aiztaupītu Jūsu laiku, es veicu nepieciešamo izpēti, sazinājos ar visiem dienestiem un atbildīgajām iestādēm, ievācu un sastrukturēju informāciju. Īsāk sakot, šajā rakstā atradīsiet visu nepieciešamo, lai uzsāktu savas kā privātskolotāja gaitas.

Legālais ceļš

Nepieciešama pedagoģiskā izglītība

Lai legāli kļūtu par privātskolotāju un pasniegtu privātstundas, ir nepieciešama esoša vai iesākta pedagoģiskā izglītība. Tas nozīmē, ka arī pirmā kursa pedagoģijas students droši var spert tālākos soļus, lai legalizētu savu darbību. Diemžēl, pat ja cilvēkam ir augstas zināšanas kādā jomā, bet trūkst pedagoģiskās izglītības, likums aizliedz skolot citus un par to saņemt atlīdzību.

Pedagoga privātprakses sertifikāts

Nākamais solis ir saņemt valsts līmeņa akceptu par to, ka individuālā kārtā (ārpus skolas) skolojat citus. Vienalga – bērnus vai pieaugušos – valsts uzliek par pienākumu cilvēkam vispirms iegūt pedagoga privātprakses sertifikātu. To var saņemt tikai tie, kuri jau ir ieguvuši vai šobrīd iegūst pedagoģisko izglītību. Šādu sertifikātu izsniedz Izglītības kvalitātes valsts dienests – plašāku informāciju par sertifikāta iegūšanas nosacījumiem un kārtību varat lasīt viņu mājas lapā.

Licence – izglītības programmu īstenošanai

Nākamais solis ir iegūt pašvaldības akceptu par to, ka šīs pašvaldības teritorijā skolojat citus. Tas nozīmē, ka Jums būs nepieciešama licence interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai. Lai to saņemtu, būs jāatskaitās, ko, kā un kam plānojat mācīt, būs jāpierāda, ka Jums ir attiecīgā izglītība, nav sodāmības, visbeidzot, ir atbilstošas telpas šāda pakalpojuma veikšanai.

Licence Rīgā maksās ap 80 eiro uz pāris gadiem.

Tieši telpas, iespējams, ir lielākais klupšanas akmens ceļā uz privātskolotāja profesiju. Jums vajadzēs speciālu telpu, kas ir piemērota skološanai – darba galds, krēsli, labs apgaismojums, ventilācija, kārtība un tīrība. Un šajā telpā nedrīkstēs atrasties tādi sadzīves priekšmeti kā gultas, cepeškrāsnis, vannas u.c. Īsāk sakot, šīs telpas vienīgajai funkcijai ir jābūt saistītai ar izglītības sniegšanu. Tāpat vajadzēs labierīcības, kur ir iespējams nomazgāt rokas ar šķidrajām ziepēm un noslaucīt tās ar salvetēm (piemēram, kā kafejnīcās vai lielveikalos). To visu pieprasa un uzrauga Veselības inspekcija, bet cik runāju ar atbildīgo inspektori, viņa šķita ļoti jauka un pretimnākoša.

Tas attiecas arī uz tiem, kas vēlas pasniegt neklātienes nodarbības.

Saimnieciskās darbības reģistrēšana

Pēdējais solis, ja visi iepriekšējie ir veiksmīgi nokārtoti, ir piereģistrēt saimniecisko darbību. Ir pieejami daudz un dažādi formāti, nodokļu režīmi, bet pastāstīšu par diviem loģiskākajiem un populārākajiem.

Pašnodarbināta persona

Pašnodarbināta persona – saimnieciskās darbības veicējs – ir tā uzņēmējdarbības forma, ko privātskolotāji šobrīd izvēlas visbiežāk. Reģistrēšanās nav pārlieku sarežģīta, grāmatvedību ir iespējams veikt pašu spēkiem, arī nodokļi kopumā ir samērīgi. Protams, vēl nesen, kad bija iespējams maksāt tikai patentmaksu, tas bija daudz izdevīgāk un ērtāk, bet, diemžēl, tie laiki ir pagājuši un tagad ir jāizvēlas to, ko var izvēlēties. Lai niansēti izprastu visas detaļas, iesaku piezvanīt VID konsultantam!

Reģistrēšana
Nodokļu nomaksa

Sāksim ar to, ka vispirms no nopelnītās summas Jums būs iespēja segt ar saimniecisko darbību saistītos izdevumus un tikai no atlikušās summas būs jāmaksā kaut kādus nodokļus. Saistītie izdevumi var būt, piemēram, dzīvokļa īre, komunālie maksājumi, izglītības materiāli, internets utt.

Ir būtiski, lai peļņa pēc izdevumiem mēnesī nepārsniegtu 499.99 eiro, citādi būs jārēķinās ar papildus nodokli 31.05% apmērā!

Pēc tam, kad ir nosegti visi izdevumi un gala peļņa ir mazāka par 500 eiro mēnesī, tālākā rīcība ir sekojoša – reizi ceturksnī būs VID`ā jāiesniedz ceturkšņa pārskatu un jāsamaksā 10% nodokli (sociālās iemaksas) no nopelnītās summas. (Līdz 01.07.2021. tie ir 5%). Reizi gadā, martā, kad ir jāiesniedz iedzīvotāja ienākumu deklarāciju, par atlikušo summu (12 mēnešu peļņa mīnuss 10% pirmais nodoklis) būs jānomaksā arī iedzīvotāja ienākuma nodoklis 20% apmērā.

Labā ziņa – paralēli drīkstat strādāt arī jebkuru citu darbu.

Tātad, kopumā nodokļos aizies ap 30% no nopelnītās summas, taču Jums katru mēnesi būs iespēja šo naudiņu tērēt savām ikdienas lietām.

P.S. Ja privātstundas pasniedzat klātienē, tad pēc katras nodarbības būs jāizraksta un klientam jāizsniedz stingrās uzskaites kvīti (tāds kā čeks).

Uzņēmums (SIA)

Otra opcija ir uzņēmuma dibināšana. Šis variants, iespējams, būs finansiāli izdevīgāks. Kopējais nodoklis no visas nopelnītās summas būs mazāks par 20%, jo, no nopelnītās summas vispirms atskaitīsiet ar saimniecisko darbību saistītos izdevumus, līdzīgi kā pašnodarbinātās personas piemērā augstāk, un tad no atlikušās maksāsiet 20% (dividendes), lai visu pārējo izņemtu un ieskaitītu privātajā kontā. Taču, ja šo naudu neizņemat no uzņēmuma konta, bet tikai turpināt apmaksāt ar saimnieciskās darbības saistītos izdevumus, tad nodokļus vispār nav jāmaksā.

Teorētiski, Jums būs jāmaksā sev algu, kas drīkstēs būt ļoti maza un simboliska, bet par to būs jāmaksā daudz un dažādi nodokļi, tāpēc es tomēr ieteiktu pieturēties pie dividenžu izņemšanas (20%), ja vispār izvēlaties šo uzņēmējdarbības formu.

Salīdzinot ar pašnodarbinātu personu, šeit Jūs droši drīkstat pelnīt vairāk par 500 eiro, lai nesāktos nodokļu kāpumi. Nākamais šķērslis ir, šķiet, 2100 eiro, kad ir jāsāk sev kā valdes priekšsēdētājam maksāt minimālo algu. Un vēl nākamais šķērslis ir 40 000 eiro, kad ir jāsāk maksāt arī 21% PVN. Viennozīmīgi, grāmatvedība un pārskati, salīdzinot ar pašnodarbinātu personu, ir sarežģītāki, taču Jums var palīdzēt ārpakalpojuma grāmatvedis, kurš parūpēsies par visiem papīriem, Jums atliks tikai mācīt jauno paaudzi.

Šeit būs informācija, kā reģistrēt SIA, bet tur lielu daļu papīru darbu var uzticēt kādam ārpakalpojumam, kurš visu sagatavos pa 30 eiro. Tomēr, dibinot SIA, ir jārēķinās ar dažādām sākuma izmaksām – tās visas ir uzskaitītas šī paragrāfa linkā.

Apkārtceļš

Ir divi lieli šķēršļi, kas daudziem liedz kļūt par privātskolotājiem – pedagoģiskās izglītības neesamība un atbilstošu telpu trūkums. Bet, ja tomēr sirdī ir ļoti liela vēlme pasniegt privātstundas, tad ir iespējami vairāki apkārtceļi. Tiesa, es tos nerekomendēju! Nosacīti vieglāk un drošāk būtu iet pareizo, birokrātisko ceļu. Bet situācijas ir ļoti dažādas, tāpēc palūkosim, ko, iespējams, varētu darīt citādi. 🙂

Puslegālais – “Konsultāciju” sniegšana

Jo mazāk pārkāpumi tiek veikti, jo mazāk ir iespējamo sodu. Viena opcija ir reģistrēt saimniecisko darbību, taču to nodefinēt atšķirīgi – nevis Jūs pasniedzat privātstundas, bet konsultējat cilvēkus – bērnus un pieaugušos, piemēram, ar karjeru saistītos jautājumos. Ir tāds profesiju klasifikators, kur ir iespējams redzēt visu, ko akceptē atbildīgie dienesti, tostarp, karjeras konsultants. Filozofiski runājot, nākotnes karjera iet roku rokā ar izglītību, specifiskām zināšanām noteiktos mācību priekšmetos. Arī vecāki varētu veikt pārskaitījumu uz Jūsu kontu ar maksājuma mērķi – samaksa par konsultācijām.

Es, protams, šaubos, vai šis formulējums Jūs atbrīvotu no visām potenciālajām nepatikšanām, bet, kā jau minēju, potenciālie sodi un riski būtu krietni zemāki, arī sirds – mierīgāka. Bet, iespējams, ja to visu ļoti pārdomātu un pasniegtu, tad tik tiešām neviens nevarētu piekasīties, pat ja pasniedzat privātstundas bez attiecīgajiem sertifikātiem un licencēm. Galu galā, tās ir konsultācijas, nevis privātstundas… 😀

Nelegālais – Darbošanās pagrīdē

Klātienes privātstundas

Šķiet, populārākais risinājums, ko izmanto vairums to privātskolotāju, kuri nereģistrē savu saimniecisko darbību, nemaksā nodokļus, neiegūst licences un sertifikātus, ir norēķini skaidrā naudā un dzīvošana “pagrīdē”, vienkārši slēpjoties, lai atbildīgie dienesti viņus neievērotu. To ir iespējams darīt, jo sevišķi, ja pasniedzat privātstundas klātienē.

Neklātienes privātstundas

Tomēr mēdz būt situācijas, kad klātienē nav iespējams nedz noturēt privātstundas, nedz iekasēt skaidro naudu, ko paslēpt no dažādiem dienestiem. Spilgts piemērs ir epidemioloģiskās situācijas radītie ierobežojumi, kad cilvēki nedz īsti grib, nedz drīkst doties ciemos, lai skolotos. Tādos brīžos privātstundas visbiežāk tiek noturētas neklātienes režīmā, caur video zvanu, izmantojot, piemēram, Skype vai Zoom platformas. Bet ko darīt ar norēķiniem?

Pats drošākais veids būtu norēķināties kriptovalūtās, taču nedomāju, ka par tām sevišķi daudz zināt, un noteikti nevajadzētu domāt, ka bērnu vecāki būs gatavi vai pratīs ko tādu darīt.

Nākas veikt pārskaitījumu no viena bankas konta uz otru. Pašā saknē, tur nav daudz opciju, lai paslēptos. Taču varu pasviest pāris idejas…

Jau ilgāku laiku ir iespējams atvērt bankas kontus ārzemēs un saņemt kredītkartes, lai tērētu tur esošo naudu. Šādus pakalpojumus nodrošina, piemēram, Revolut, N26, TransferWise u.c. Ja vien Jūsu kontā nenotiek kaut kas ļoti, ļoti aizdomīgs, tad šīs bankas nekad nesūtīs informāciju citas valsts (Latvijas) ieņēmumu dienestam. Un ieņēmumu dienests, ļoti iespējams, pat nezinās par faktu, ka Jums ir šādi ārzemju konti. Jūsu klienti var skaitīt naudu uz šādu kontu – risks samazinās jau par 50%.

Iespējams, risku varētu samazināt vēl mazliet, pārskaitījumam pa vidu ietverot tādu pakalpojumu sniedzēju kā PayPal. Jūsu klienti varētu veikt pārskaitījumu šajā platformā, kas ir ērta un draudzīga, un šīs aktivitātes būtu diezgan nomaskētas, jo sevišķi, ja Jums ir ārzemju konts. Vien jārēķinās ar pāris procentu komisiju no pārskaitītās summas, ko saņems platforma.

Kļūstiet par privātskolotāju!

Neatkarīgi, kādu ceļu Jūs izvēlēsieties, mēs būsim priecīgi savā portālā bez maksas izvietot Jūsu reklāmas profilu un piegādāt potenciālos klientus. Saviem klientiem mēs cenšamies nodrošināt maksimālu anonimitāti, lai nebūtu lieku satraukumu… Tāpēc izmēģiniet droši!

Leave a Reply